The Pragmatics Society of Japan

About Us

Pragmatics Society of Japan Current Officer (as of June 11, 2023)

Special Advisors:

Malcolm COULTHARD, Laurence HORN, Jacob MEY, Jef VERSHUEREN, Deirdre WILSON

Advisor:

Harumi SAWADA, Masa-aki YAMANASHI, Takuo HAYASHI

Directors:

Mitsuyo SUZUKI, Hiroaki TANAKA, Eiichi YAMAMOTO

Councilors:

Risako IDE, Mayumi USAMI, Tomoko ENDO, Masashi OKAMOTO, Masanori ODANI, Noriko ONODERA, Kuniyoshi KATAOKA, Shigehiro KATO, Hiroaki KITANO, Satoshi KINSUI, Naomi KODA, Tetsuta KOMATSUBARA, Tetsuharu KOYAMA, Jun SAWADA, Michi SHIINA, Reijiro SHIBASAKI, Lala TAKEDA, Hiroaki TANAKA, Kojiro NABESHIMA, Koichi NISHIDA, Kaori HATA, Chie FUKADA, Kaoru HORIE, Tomoko MATSUI, Kazuyo MURATA, Masaki YAMAOKA, Daisuke YOKOMORI, Etsuko YOSHIDA, Akiko YOSHIMURA

Executive Division

President: Masato TAKIURA
Vice-Presidents: Masaki YAMAOKA, Kaoru HORIE, Tetsuharu KOYAMA
Secretariat-Committee Chair: Kaori HATA
Secretariat-Committee Advisor: Hiroaki KITANO
Secretariat-Committee Treasurer: Shun'ichiro NAGATOMO
Secretariat-Committee Assistant Treasurer: Lala TAKEDA

Editorial Division

Editor-in-Chief: Kaoru HORIE; Vice-Chiefs: Tomoko MATSUI, Etsuko YOSHIDA
Editorial Board Members: Risako IDE, Risa GOTO, Osamu SAWADA, Jun SAWADA, Michi SHIINA, Reijiro SHIBASAKI, Sachiko SHUDO, Koichi NISHIDA, Chie FUKADA, Ayako NAMBA, Masanobu MASUDA, Yoko KASANUKI, Kaoru HAYANO

Conference Division

[Conference Planning Committee]
Chair: Masashi OKAMOTO; Vice-Chairs: Tetsuta KOMATSUBARA
Members: Fumino HORIUCHI, Ayami JO, Ekaterina TSOY

[Conference Presentation Committee]
Chair: Koichi NISHIDA; Vice-Chairs: Lala TAKEDA
Member: Kairi IGARASHI, Saya IKE
Presentation Award Committee, Chair: Lala TAKEDA

[Conference Administration Committee]
Chair: Hirotoshi YAGIHASHI; Vice-Chairs: Naomi KODA, Kazuyo MURATA
Members: Shoko OTSUKA, Hayato CHUMAN, Ayaka OSHIDAMI

[Conference Execution Committee]
Chair: Masaki YAMAOKA; Vice-Chairs: Nobuhiro SAITO
Member: Takashi KOBAYASHI, Dan LI, Rina SAKUKAWA, Sachie CHUGO, Kurumi NAKAIE

International Relations and Operations Division

[Operations Division Committee]
Chair: Masanori ODANI; Vice-Chair: Risako IDE
Member: Masataka YAMAGUCHI, Makiko KUROTAKE, Arisa KIBA, Kazuki HATA, Vaage Goran

Public Relations Division

[Public Relations Committee]
Chair: Kaori HATA; Vice-Chair: Hirotoshi YAGIHASHI
Members: Yuko NOMURA, Daisuke YOKOMORI, Seiji NASHIO, Yukinori KIMOTO, Luke MALIK

TOP